Varsity Wrestling splits against Ferndale and Mumford

Fenton: ,